Prioritering 2021

postad i Aktuellt 0

Förutsättningarna för parterna förändras över tid och digitaliseringen i samhället vinner mer och mer mark. Vid styrgruppsmötet 18 januari så beslutades att det blir vissa förändringar under 2021. Mötesformen blir den digitala plattformen Visiba care och sedan kan Försäkringskassan nås på telefon vid ev funderingar som rör dem. Utbildning i Visiba care kommer ske under februari månad för rehabiliteringskoordinatorerna. Övriga parter i NAFS-teamen kommer få ett informationsbrev hur det fungerar för dem. Förändringarna kommer följas upp och arbetet för hur fyrpartssamverkan ska se ut från och med 2022 fortsätter under året.
NAFS Umearegionen logo helvit litena.