Arbetet efter NAFS-mötet som här beskrivs i checklista och vägledande dokument.