Det gemensamma organisatoriska förarbetet har utarbetats i syfte att skapa förutsättningar och ramar för dig som handläggare och koordinator. Innehåller gemensamma rutiner för aktualisering av ärende, rutin för samtycke, rutiner för introduktion av koordinator och handläggare, terminsplanering. Klicka in på ikonerna nedan för mer information.

Introduktion

Rutin för gemensam introduktion

Kalenderplanering

Rutin för kalenderplanering

Kriterier

Kriterier för extern samverkan

Aktualisering

Rutin för aktualisering av ärende

Samtycke

Rutin för samtycke

Dokumentation

Rutin för dokumentation