Rutin för gemensam introduktion av nya NAFS handläggare och koordinatorer.

Mål: Utveckla och erbjuda myndighetsgemensam utbildning riktad till nya NAFS handläggare och koordinatorer.

Syfte: Få tillstånd fungerande rutiner för extern samverkan, göra rutiner och flöden kända för att skapa kvalitetssäkrade rutiner för samverkan mellan myndigheterna.

 

Myndighetsgemensam utbildning

 1. Genomförs en gång per år.
 2. Arrangör är styrgruppen för NAFS.
 3. Målgrupp, nya NAFS handläggare och koordinatorer.
 4. Halvdag.

 

Rutinen är ett levande dokument vilket innebär att utvärderingar och förändrade behov kommer att anpassas i de olika innehållsrubrikerna.

Innehåll

NAFS organisations och styrning

 • Varför samverkan?
 • Föredragande: Samordningsförbundets förbundschef

 

Gemensamma rutiner

 • Hemsidans funktion, hur hitta gemensamma rutiner på hemsida.
 • Hemsidan som arbetsverktyg
 • Aktuellt
 • Föredragande: Representanter från styrgrupp

 

Myndighetsspecifika rutiner

 • Hemsidans funktion som internt arbetsverktyg
 • Våra olika roller
 • Aktuellt.
 • Föredragande: Representanter från respektive myndighet

 

Erfarenhetsutbyte

 • I form av gruppdiskussioner, individärenden, goda exempel etc.