Vad är NAFS?

NAFS står för Närsjukvård, Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Socialtjänst. Vi i NAFS finns till för dig som på grund av sjukdom behöver samlat stöd från flera instanser för att komma vidare i din rehabiliteringsprocess.

NAFS-team

På alla hälsocentraler och på psykiatriskakliniken finns NAFS-team. I NAFS-teamen deltar vårdpersonal och handläggare från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten. Syftet med NAFS är att utifrån din frågeställning, situation och mål, kartlägga vilka insatser som kan bidra till en så effektiv, personlig och god rehabiliteringsprocess som möjligt.

Sekretess och samtycke

För att din fråga och ditt ärende ska tas upp på ett NAFS-möte krävs ditt godkännande om att vi i NAFS får lämna nödvändiga uppgifter mellan oss. Vi har då en särskild samtyckesblankett som du behöver underteckna. I samband med det får du också information om vad NAFS innebär.

Vart ska jag skicka eller lämna blanketten?

NAFS har ingen egen postadress utan du ska lämna eller skicka den underskrivna blanketten till den vårdenhet eller den myndighet som du fick den ifrån.

Återkoppling och planering

Efter NAFS-mötet får du återkoppling från din handläggare eller behandlare. Tillsammans gör ni en planering för den fortsatta rehabiliteringen.

Frågor om NAFS

Om du har frågor om NAFS ska du ta kontakt med din handläggare,  rehabiliteringskoordinator eller annan behandlare på aktuell hälsocentral eller klinik.