NAFS Umeåregionen avslutas 31 december 2021

Eventuella funderingar hänvisas till Mikael Holmlund, Samordningsförbundet Umeåregionen, mikael.holmlund@umea.se.

OM NAFS

Information om organisation och utvecklingsarbete

NAFS-PROCESSEN

För dig som arbetar i processen

DOKUMENTBANK

Styrande och stödjande dokument

PRIVATPERSON

Läs om vad NAFS innebär för dig som privatperson

AKTUELLT

Läs om händelser och nyheter

KONTAKT

Kontaktuppgifter om NAFS team, styrgrupp och processledare