NAFS-möten för hösten 2021 ställs in

postad i Aktuellt 0

Styrgruppen beslöt vid sitt möte 17 juni att NAFS-möten för hösten 2021 ställs in. Nytt förslag är under framtagande och det ska upp på styrgruppen 15 oktober och beslut tas sedan i Samordningsförbundet styrelse 26 november. Har du funderingar och … Läs mer

Prioritering 2021

postad i Aktuellt 0

Styrgruppen tog beslut 18 januari om en prioritering för 2021. Det innebär i korthet att NAFS-möten sker digitalt förutom med Försäkringskassan där kontakt sker via telefon. Likaså att antalet mötesdeltagare från vården blir färre. Prioriteringen har sin grund i att … Läs mer

Minnesanteckningar 6 november 2020

postad i Aktuellt 0

Styrgruppen är fortsatt positiv till samverkan. Det finns dock också behov av att kortsiktigt göra någon form av prioritering och i ett längre perspektiv kommer en behovsanalys göras för att se hur NAFS framöver kan tillgodose behovet och ytterst medborgarna … Läs mer