Enkätresultat 2017 – en första sammanställning

postad i Aktuellt 0

NAFS styrgrupp har under ett antal år genomfört en enkät för att mäta processens olika delar. Syftet är att mäta vilka delar i processen som behöver utvecklas.

Enkät 2017 kommer ligga till grund för att mäta de insatser vi utvecklat i samband med lanseringen av NAFS hemsida.

Skala: 1. Stämmer inte alls – 4. Stämmer helt