Minnesanteckningar 6 november 2020

postad i Aktuellt 0

Styrgruppen är fortsatt positiv till samverkan. Det finns dock också behov av att kortsiktigt göra någon form av prioritering och i ett längre perspektiv kommer en behovsanalys göras för att se hur NAFS framöver kan tillgodose behovet och ytterst medborgarna i Umeå kommun och dess kranskommuner.

Minnesanteckningar från mötet finns här och finns frågor så hör av dig till verksamhetsledaren eller till din chef. Nästa styrgrupp är 18 december.