Prioritering 2021

postad i Aktuellt 0

Styrgruppen tog beslut 18 januari om en prioritering för 2021. Det innebär i korthet att NAFS-möten sker digitalt förutom med Försäkringskassan där kontakt sker via telefon. Likaså att antalet mötesdeltagare från vården blir färre. Prioriteringen har sin grund i att Arbetsförmedlingen är i förändring och att vi har en pandemi i samhället som gör att alla, men fram för allt vården är ganska belastade. Digitaliseringen i samhället hade redan börjat innan pandemin men har tagit stora steg fram under denna. NAFS-teamen kommer mötas följande dagar och tiden, möjligen kan viss justering förekomma framgent. Alla NAFS kontaktpersoner har fått eller kommer få mer information via e-post. Vid ev funderingar så hör gärna av dig till Ulrika Nordström, verksamhetsutvecklare.

NAFS teamen schema motesdagar 2021