Välkommen till NAFS 10-årsjubileum och lansering av nya hemsidan

postad i Aktuellt 0
Det är med stor glädje och stolthet vi vill bjuda in NAFS-teamen och verksamhetschefer för att fira 10-åringen, men också lanserar den nya webbplatsen för NAFS. Självklart kombinerar vi detta med att arbeta vidare med utvecklingsfrågor.

2016 fick Tommy Henfridsson uppdrag att kartlägga verksamheten i NAFS. Ansatsen var att skapa en tydligare bild av hur NAFS används för att på så sätt ta fram ett underlag för hur strukturen, ytterligare kan utvecklas. Vi kunde då konstatera att det fungerar väl, men att det finns relativt stor skillnad mellan teamen i form av arbetssätt och prioriteringar. Underlaget tog vi med oss tillbaka till er i teamen och på fjolårets seminarium fick ni beskriva era önskemål för det fortsatta arbetet.

Det arbete ni då gjorde har tillsammans med kartläggningen legat till grund för ett stort antal beskrivna rutiner och arbetssätt. Allt detta kommer att samlas på webbplatsen som vi lanserar under seminariet.

Vi kommer också presentera Ungdomstorget och den nya Vuxentorget under dagen, då vi tror att det är verksamheter ni kan ha stor nytta av att ha kunskap om.
Tidpunkt: onsdag 6 december klockan 08.15-14.30 (Dagen avslutas med tårta)

Plats: Umeå Folkets hus, Studion

Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på lunch samt kaffe och tårta.