Prioritering 2021

postad i Aktuellt 0

Styrgruppen tog beslut 18 januari om en prioritering för 2021. Det innebär i korthet att NAFS-möten sker digitalt förutom med Försäkringskassan där kontakt sker via telefon. Likaså att antalet mötesdeltagare från vården blir färre. Prioriteringen har sin grund i att … Läs mer

Minnesanteckningar 6 november 2020

postad i Aktuellt 0

Styrgruppen är fortsatt positiv till samverkan. Det finns dock också behov av att kortsiktigt göra någon form av prioritering och i ett längre perspektiv kommer en behovsanalys göras för att se hur NAFS framöver kan tillgodose behovet och ytterst medborgarna … Läs mer