Kontaktuppgifter styrgrupp och verksamhetsutvecklare

Ordförande
Mikael Holmlund
Förbundschef, Samordningsförbundet Umeå-regionen

E-post: mikael.holmlund@umea.se

Region Västerbotten
Ulrika Nordström
Verksamhetsutvecklare

E-post: ulrika.a.nordstrom@regionvasterbotten.se

Arbetsförmedlingen
Anders Hahlin
Chef 

E-post: anders.hahlin@arbetsformedlingen.se

Socialtjänsten
Ann-Kristin Andersson
Enhetschef

E-post: ann-kristin.andersson@umea.se

Försäkringskassan
Mikael Broman
Områdeschef

E-post: mikael.broman@forsakringskassan.se

Region Västerbotten
Marine Sturesson
Processledare Försäkringsmedicin

E-post: marine.sturesson@regionvasterbotten.se