NAFS-processen beskriver i fyra delar hur vi jobbar i NAFS och ska tydliggöra och underlätta för dig som jobbar i processen.