Det interna arbete före NAFS-mötet innehåller interna rutiner för att tydliggöra, underlätta och effektivisera NAFS-arbetet på respektive myndighet.

 

NAFS-processen - före möte