NAFS processen Checklista manuellStrukturen i varje ärende ska följa mallen checklista vid NAFS-möte som ni hittar i dokumentbanken, det finns både en digital och en manuell version.

Dokumentation från mötet görs alltid av respektive part i det egna journalsystemet. Här hittar ni dokumentation för interna rutiner.

Bakgrunden till utveckling av checklista, samtyckesblankett och riktlinjer till samtyckesblankett är verksamheternas synpunkter på otydlighet i hanteringen av framförallt samtycke, har ställts krav på tydlighet i hanteringen. Det är styrgruppens förhoppning att de föreslagna rutinerna ger teamen struktur och trygghet i ärendehanteringen.

Syftet med checklistan:

  • Ger struktur på mötet
  • Ger underlag till tydliga frågeställningar
  • Ger vägledning i insatser efter NAFS mötet och vem som är ansvarig
  • Ger underlag till uppföljning
  • Ger underlag till dokumentation
  • Säkerställer att, tillsammans med samtyckesblankett och riktlinjer till samtyckesblankett  följer lagstiftningen.

 

TILL DOKUMENTBANK