NAFS processen KalenderplaneringRutin för kalenderplanering av NAFS-träffar

 

  • Planeringen leds av koordinator och görs lämpligast tillsammans i gruppen under ett NAFS möte.
  • Grundregeln är en timme per månad, viss anpassning utifrån storlek på hälsocentral/klinik och antalärenden, viss flexibilitet men viktigt att alla myndigheter är med på förändringen i grundplanen.
  • Årsplanering är att föredra även om terminsplanering fungerar, varje team lägger upp utifrån sina förutsättningar.
  • Mötet bör förläggas till mitten av månaden pga hög arbetsbelastning i början och slutet av månaden.
  • Erfarenheten har visat att rutiner där tidpunkt och veckodag följer samma mönster är att föredra. (t ex onsdag kl 13:15 – 14:15)

 

TILL LISTA MED NAFS-TEAM