Väsentligt att huvudparten av ärendena är av en sådan karaktär att minst tre myndigheter har samröre med ärendet.

Där man känner att man behöver stöd av de andras kompetens trots att det i starten upplevs bara som två parter.

När det händer saker inom respektive myndighet kan det vara av värde att dela med sig, ger kunskap om varandras situation vilket ger större förståelse och kunskap vilket främjar samverkan och helhetssyn.

Kriterier – exempel på ärenden i behov av extern samverkan.

 • Svåra psykiska diagnoser – exempel
 • Psykisk ohälsa
 • NEP
 • Begåvningshandikapp
 • Dubbeldiagnoser
 • Svåra ärenden
 • Oklara besvär
 • Väntar på rehabutredning
 • Medicinsk behandling, vad är aktuellt?
 • SGI 0 och sjukskriven.
 • Ärenden som pågått länge, där man inte kommit vidare.
 • Ärenden med oklar planering från andra myndigheter.
 • Komplexa ärenden med samverkansbehov
 • Komplicerade ärenden av ”Hjälp karaktär”
 • Ärenden där man ”kört” fast
 • Ärenden där personen behöver kontaktvägar till andra myndigheter.
 • När Idoc inte fungerar som kommunikationsväg in till vården.
 • När man vill veta hur vårdens planering ser ut.
 • Ärenden där man från AF/Soc vill veta om det är ” medicinskt olämpligt” att sätta in åtgärder. Vad fungerar och vad behöver stärkas/anpassas.
 • Ärenden gällande kundens förutsättningar att fungera i ett arbete utifrån ett medicinskt perspektiv.
 • Viktigt veta var patienten befinner sig i rehabkedjan.
 • Vården och FK behöver synkronisera rehabkedjan.
 • Planering arbetsåtergång
 • Vilken planering finns hos andra myndigheter, viktigt få en samlad bild
 • Viktigt bestämma var pat befinner sig vad gäller återgång i arbete.