Själva NAFS- mötets syftet är här att få till en effektiv, strukturerad mötesordning. Det mest centrala dokumentet här är checklistan för NAFS-mötet, ett dokument framtaget för att ge struktur åt mötet.