Vad är NAFS?

NAFS står för Närsjukvård, Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Socialtjänst. NAFS är ingen rehabiliteringsinsats utan en struktur för rehabiliteringsinsats i Umeåregionen. NAFS finns till för dig som på grund av sjukdom behöver stöd från flera parter för att kunna behålla ditt arbete, återgå i arbete eller söka nytt arbete. Vi arbetar då i team för att kunna ge dig ett snabbare och mer samlat stöd i rehabiliteringen. NAFS ger snabba kontaktvägar och förkortar handläggningstider.

NAFS- team

På alla hälsocentraler i Umeåregionen och psykiatrin i Umeå finns NAFS- team. I NAFS-teamen deltar vårdpersonal och handläggare från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten. NAFS teamen träffas regelbundet på NAFS-möten. Syftet med NAFS- mötet är utifrån din frågeställning, situation och mål, kartlägga vilka möjligheter och insatser som finns.

Sekretess och samtycke

För att din fråga och ditt ärende ska tas upp på ett NAFS- möte krävs ditt godkännande om att vi i NAFS får lämna nödvändiga uppgifter mellan oss. Vi har då en särskild samtyckesblankett som du behöver underteckna. I samband med det får du också information om vad NAFS innebär.

Vart ska jag skicka eller lämna blanketten?

NAFS har ingen egen postadress utan du ska lämna eller skicka den underskrivna blanketten till den vårdenhet eller den myndighet som du fick den ifrån.

Återkoppling och planering

Efter NAFS-mötet får du återkoppling från din handläggare eller behandlare. Tillsammans gör ni en planering för den fortsatta rehabiliteringen.

Frågor om NAFS

Om du har frågor om NAFS ska du ta kontakt med din ordinarie handläggare hos myndigheterna alternativt rehabiliteringskoordinator eller annan behandlare på aktuell hälsocentral eller klinik.